GEL LACK - PLATINUM 01 GEL LACK - PLATINUM 01

GEL LACK - PLATINUM 01:
Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK - PLATINUM 01

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK - PLATINUM 09 GEL LACK - PLATINUM 09

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK - PLATINUM 09

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK - PLATINUM 11 GEL LACK - PLATINUM 11

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK - PLATINUM 11

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK- PLATINUM 02 GEL LACK- PLATINUM 02

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK- PLATINUM 02

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK- PLATINUM 03 GEL LACK- PLATINUM 03

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK- PLATINUM 03

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK- PLATINUM 04 GEL LACK- PLATINUM 04

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK- PLATINUM 04

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK- PLATINUM 05 GEL LACK- PLATINUM 05

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK- PLATINUM 05

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK- PLATINUM 06 GEL LACK- PLATINUM 06

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK- PLATINUM 06

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK- PLATINUM 07 GEL LACK- PLATINUM 07

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK- PLATINUM 07

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK- PLATINUM 08 GEL LACK- PLATINUM 08

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK- PLATINUM 08

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK- PLATINUM 10 GEL LACK- PLATINUM 10

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK- PLATINUM 10

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK-PLATINUM 12 GEL LACK-PLATINUM 12

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK-PLATINUM 12

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK-PLATINUM 13 GEL LACK-PLATINUM 13

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK-PLATINUM 13

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK-PLATINUM 14 GEL LACK-PLATINUM 14

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK-PLATINUM 14

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK-PLATINUM 15 GEL LACK-PLATINUM 15

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK-PLATINUM 15

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK-PLATINUM 16 GEL LACK-PLATINUM 16

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK-PLATINUM 16

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK-PLATINUM 17 GEL LACK-PLATINUM 17

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK-PLATINUM 17

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LACK-PLATINUM 18 GEL LACK-PLATINUM 18

GEL LACK-PLATINUM 18:
Glamurozni svjetlucavi gel lak.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:2-3 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LACK-PLATINUM 18

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LAK - HC PLATINUM BRONZE

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala - posebna mogućnost promjene boje pod utjecajem topline!PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!  Vrijeme sušenja:1-2 minute.

GEL LAK - HC PLATINUM BRONZE

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LAK - HC PLATINUM GOLD

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala - posebna mogućnost promjene boje pod utjecajem topline!PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!  Vrijeme sušenja:1-2 minute.

GEL LAK - HC PLATINUM GOLD

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LAK - HC PLATINUM PURPLE

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala - posebna mogućnost promjene boje pod utjecajem topline!PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!      Vrijeme sušenja:1-2 minute.

GEL LAK - HC PLATINUM PURPLE

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LAK - HC PLATINUM ROSE GOLD

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala - posebna mogućnost promjene boje pod utjecajem topline!PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!  Vrijeme sušenja:1-2 minute.

GEL LAK - HC PLATINUM ROSE GOLD

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji
GEL LAK-PLATINUM 19

Glamurozni svjetlucavi gel lak sa efektom tekućeg metala.PAŽNJA!Dobro protresite prije upotrebe!Vrijeme sušenja:1-2 minute.Pakiranje:5 ml

GEL LAK-PLATINUM 19

39.00 HRK
 Stavi u košaricu detalji